Psicologia infantil, explicada

Context i coses importants a considerar

La psicologia infantil és una de les moltes branques de la psicologia i una de les especialitats més freqüentades. Aquesta branca particular se centra en la ment i el comportament dels nens del desenvolupament prenatal a través de l'adolescència. La psicologia infantil tracta no només de com els nens creixen físicament, sinó també amb el seu desenvolupament mental, emocional i social.

Històricament, els nens sovint es veien simplement com versions més petites d'adults. Quan Jean Piaget va suggerir que els nens pensaven de manera diferent que els adults, Albert Einstein va proclamar que el descobriment era "tan simple que només un geni podria pensar-ho".

Avui dia, els psicòlegs reconeixen que la psicologia infantil és única i complexa, però molts difereixen en termes de la perspectiva única que prenen quan s'apropen al desenvolupament. Els experts també difereixen en les seves respostes a algunes de les qüestions més importants en psicologia infantil , com si les experiències primerenques tinguessin importància més que les posteriors o si la naturalesa o la nutrició tenen un paper més important en certs aspectes del desenvolupament.

Atès que la infància juga un paper tan important en el transcurs de la resta de la vida, no és estrany per què aquest tema s'ha convertit en un aspecte tan important dins de la psicologia, la sociologia i l'educació. Els experts se centren només en les moltes influències que contribueixen al desenvolupament normal del nen, però també a diversos factors que poden provocar problemes psicològics durant la infància.

L'autoestima, l'escola, la criança dels fills, les pressions socials i altres temes tenen un gran interès per als psicòlegs que treballen per ajudar els nens a desenvolupar-se i créixer de manera saludable i adequada.

Diferents contextos de la psicologia infantil

Quan penses en el desenvolupament , què ve al cap? Si ets com la majoria de la gent, probablement penses en els factors interns que influeixen en la manera com un nen creix, com ara la genètica i les característiques personals.

No obstant això, el desenvolupament suposa molt més que les influències que sorgeixen des de dins d'un individu. Els factors ambientals, com ara les relacions socials i la cultura en què vivim, també tenen papers essencials.

Alguns dels contextos més importants que hem de tenir en compte en la nostra anàlisi de la psicologia infantil són:

El context social

Les relacions amb companys i adults tenen un efecte sobre com els nens pensen, aprenen i es desenvolupen. Les famílies, les escoles i els grups d'iguals constitueixen una part important del context social.

El context cultural

La cultura que viu un nen contribueix a un conjunt de valors, costums, suposicions compartides i formes de vida que influeixen en el desenvolupament al llarg de la vida útil. La cultura pot jugar un paper en la manera com els nens es relacionen amb els seus pares, el tipus d'educació que reben i el tipus d'atenció infantil que es proporciona.

El context socioeconòmic

La classe social també pot tenir un paper important en el desenvolupament infantil. L'estatus socioeconòmic (sovint abreujat com SES) es basa en diversos factors, com la quantitat d'educació que tenen, quants diners guanyen, la feina que ocupen i on viuen. Els nens criats a les llars amb un alt nivell socioeconòmic tendeixen a tenir més accés a les oportunitats, mentre que els de famílies amb un nivell socioeconòmic més baix poden tenir menys accés a aspectes com l'assistència sanitària, la nutrició i l'educació.

Aquests factors poden tenir un impacte important en la psicologia infantil.

Recordeu que els tres contextos estan interactuant constantment. Si bé un nen pot tenir menys oportunitats a causa d'un estatus socioeconòmic baix, enriquir les relacions socials i els vincles culturals forts pot ajudar a corregir aquest desequilibri.

Coses importants a tenir en compte sobre la psicologia infantil

La psicologia infantil ocupa un ampli ventall de temes, des de les influències genètiques sobre el comportament fins a les pressions socials sobre el desenvolupament. Els següents són només alguns dels temes principals que són essencials per a l'estudi de la psicologia infantil:

Els psicòlegs infantils poden especialitzar-se per ajudar els nens a fer front a problemes de desenvolupament específics o poden adoptar un enfocament més general. En qualsevol cas, aquests professionals s'esforcen per ajudar els nens a superar els problemes potencials i créixer de manera que condueixin a resultats saludables. Els psicòlegs infantils, per exemple, podrien observar quines opcions i pràctiques de cura dels nens porten els millors resultats psicològics o poden treballar amb els nens per ajudar-los a desenvolupar mentalitats de creixement.

Pensaments finals

Comprendre què fa que els nens siguen una tasca enorme, per tant, l'estudi de la psicologia infantil és àmplia i profunda. L'objectiu final d'aquest camp és estudiar les nombroses influències que combinen i interactuen per ajudar a fer que els nens siguin i utilitzar aquesta informació per millorar la criança dels fills, l'educació, l'atenció infantil, la psicoteràpia i altres àmbits que es dediquen a beneficiar els nens. Tenint una comprensió sòlida de com els nens creixen, pensen i es comporten, els pares i professionals que treballen amb nens poden estar més preparats per ajudar els nens a la seva cura.